Veiatlas Jubileum

Veiatlas Jubileumsutgave 30 år

Map Media Solutions AS startet i sin tid for over 30 år siden med bedrifts referanser og landemerker i papirversjon (kartbok). Og har som ledende leverandør også i dette segmentet et mål om å løfte frem viktige bygningsmasser med synlig skilting som kart og bedrifts referanser for å hjelpe brukerne å finne seg frem i vegbildet.

Vår målgruppe er primært de som skal levere og hente varer og ved besøk for og i mot business 2 business. Altså det profesjonelle markedet innen for eksempel nærings- og bedriftsmarkedet, offentlig forvaltning og kulturinstitusjoner.

Kartbok kan bestilles for kr. 349,- pr. stk.

Dersom du ønsker å bli forhandler, ta gjerne kontakt.

Veiatlas kartblad