Om Map Media Solutions

Map Media Solutions AS er Norges største leverandør av kartprodukter i bedriftsmarkedet.

Map Media Solutions er et forlag med fokus på kartprodukter til næringslivet, av beste kvalitet hvor kart er i fokus!

Som leverandør av kartprodukter for næringslivet, bringer Map Media Solutions med kartgrunnlag fra Oslo kommune og Statens Kartverk og Map Medias profileringselementer en ny dimensjon inn i B2B - kartmarkedet.

Vi setter fokus på nøyaktighet og kvalitet, samt den moderne kartbrukers krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Dermed gir vi våre brukere i næringslivet som arbeider aktivt for å utvikle en best mulig service, en unik mulighet til å nå ut til sine kunder og besøkende.

Vi lanserte i sin tid det første kartbok-konsept for næringslivet B2B i Norge, så våre medarbeidere har bred kompetanse innen markedet. Vårt konsept er tuftet på gode kunnskaper, høye ambisjoner og gode egenskaper til samarbeid, samtidig som vi benytter de beste underleverandører i bransjen.

Våre kartprodukter har ringinnbinding og gjennomgående høy kvalitet på både kart og trykk, noe som stadfester vår dominerende markedsposisjon innen nisjen kartprodukter for næringslivet B2B.

For å kjenne igjen våre produkter, se alltid etter "Kart i fokus ", ringinnbinding og gjennomgående høy kvalitet på både kart og trykk.                   
Kart i fokus! ®